No Title
cv: 3737 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sconsultant,analyst,procesontwerper
DEN HAAG
i.o. per direct jul '10
informatieanalyse, proces ontwerp, UML


Periode: Opleiding: Diploma: / Certificaat
2008 - 2008 Requirementstraining (Sogeti) Nee
2007 - International Relations (WO) Nee
2004 - 2004 Prince II voor specialisten
in projectteams (cursus) Ja
2003 - 2003 ITIL Foundations (cursus) Ja
2001 - 2001 IBM WebSphere Application
Server Advanced Edition and EJB Ja
2001 - 2001 JSP bij Sun Microsystems Ja
1999 - 2000 Gedragstrainingen KPMG Ja
1999 - 2000 programmeuropleiding Java, C/C++
(interne opleiding)
Ja
1996 - 1998 Sterrenkunde (WO) Alleen deelcertificaat
1990 - 1996 VWO Ja

Programmeertalen
Java / J2EE
Javascript
Visual Basic
Lotus Notes
PHP
Rexx
SQL
C

Platforms
Windows
Unix/Linux
OS/2Tools & TechnologieŽn
Tool Experience
Visual Age for Java Veel
IBM WebSphere Studio Veel
IBM WSAD Weinig
Select Enterprise Veel
(My)Eclipse Gemiddeld
IBM WebSphere 3.5 Veel
Powerdesigner Gemiddeld
BizzDesigner Veel
Visio Veel


Technology Experience
UML Veel
J2EE Veel
EJB Veel
JSP Gemiddeld
XML Weinig
Perl Gemiddeld
Oracle Veel
LanDP Veel


Taalvaardigheden
Language Reading Writing Speaking Listening
Dutch Perfect Perfect Vloeiend Vloeiend
English Perfect Perfect Vloeiend Vloeiend
German Goed Matig Matig Uitstekend
French Redelijk Matig Matig Goed

Rijbewijs
GeenWerkervaring:
Periode:
Functie: / Rol
Bedrijf
Sector
2007 - 2009
Business analyst
KPN
Telecom: TV
2006 - 2007
Business/Informatieanalyst, Functioneel-/Procesontwerper
UWV
Publiek: Sociale zekerheid
2004 - 2005
Coordinator
ING Bank
Financieel: Bankwezen
2004 - 2004
Consultant
ING Bank
Financieel: Bankwezen
2003 - 2004
Projectleider / Informatieanalyst / Func. Ontw.
ING Bank
Financieel: Bankwezen
2002 - 2005
Technisch projectleider
ING Bank
Financieel: Bankwezen
2002 - 2004
Functioneel ontwerper
ING Bank
Financieel: Bankwezen
2000 - 2005
Systeemanalist-programmeur
ING Bank
Financieel: Bankwezen
2000 - 2005
Technisch Applicatiebeheerder
ING Bank
Financieel: Bankwezen


Projecten & Activiteiten


09/2007 - 10/2009
KPN: IPTV programma.
Naast Digitenne biedt KPN ook een interactive TV dienst aan die gebaseerd is op IPTV. Het IPTV programma is een doorlopend programma, waarbinnen vele projecten (hebben ge)lopen die als doel hebben om nieuwe features toe te voegen, performance of security te verbeteren, het marktbereik te vergroten en betere Quality Control te voeren voor de IPTV service.
Rollen
Business analyst, adviseur, coordinator
Activiteiten
In mijn rol als business analyst was ik verantwoordelijk voor het bepalen van haalbaarheid, impact en kosten van voorgestelde changes en gaf ik advies over wat de beste oplossing zou zijn. Deze analyses omvatten alle aspecten: functioneel, technisch, organisatorisch, financieel, en processen.
Van de vele changes zal ik er een aantal noemen: capaciteitsuitbreiding van het platform, introductie van een nieuwe versie van het platform, nieuwe features, selectie en introductie van monitoring tools, en de introductie van HD TV, HD VoD en multiroom (waarbij de klant thuis meerdere set-top boxen tegelijk kan gebruiken) waarbij we veel rekening moesten houden met de beperkte bandbreedtes van ADSL en VDSL.
Provisioning voor de nieuwe diensten en abonnementen (en alle aspecten die daarbij betrokken zijn), het aansluiten van nieuwe klanten, klanten zelf abonnementen/extra diensten laten in/uitschakelen, uitbreiding van de capaciteit van het platform en netwerk, verbeteren van noodprocedures, de aanlevering en verwerking van content (films, uitzending gemist, weer/verkeer/nieuws, etc) en de distributie van nieuwe hardware en software bij klanten waren belangrijke onderdelen van het werk.

Andere activiteiten:
- Tool selectie (monitoring en test tools voor IPTV)
- Opstellen van RFIs (Request for Information) en RFPs (Request for Proposal)
- Evalueren van proposals en offertes van (potentiŽle) leveranciers.
- Opzetten en coordineren van Proof of Concepts
- Adviseren van projecten
- Adviseren van marketers en anderen

Tools / TechnologieŽn
- Koper- en glasvezelnetwerken
- MPEG2 en MPEG4 (H.264/AVC)
- Multicasting
- IPTV
- Myrio Interactive (het hart van het platform, door Nokia Siemens Networks)
- Verimatrix (encryptie)
- Agama monitoring tools
- Witbe monitoring tools


09/2006 - 07/2007
UWV: Project WIA PDI 2008 (UWV). Doel van dit project: een nieuwe applicatie bouwen die voldoet aan de nieuwe WIA wetgeving, die past binnen de overige WIA processen en binnen de strategie van UWV Gegevensdiensten als nationale bron van inkomen en uitkeringsgegevens.
De applicatie zal alle werkprocessen ondersteunen rond de gedifferentieerde premies WAO/WGA die elke werkgever in Nederland verschuldigd is. De gedifferentieerde premie komt bovenop de basispremie. Daarnaast is de opzet zodanig dat de applicatie voor andere wetten (bijv. de WW) kan worden uitgebreid.
Om de benodigde berekeningen uit te kunnen voeren is een grote hoeveelheid informatie nodig over een periode van minimaal 5 jaar. De informatie is verspreid over 5 onafhankelijke systeemcomplexen die nog stammen uit de tijd vůůr de oprichting van het UWV. Dit betekent dat het aantal interfaces zeer groot is en samenwerking met erg veel afdelingen benodigd is.
Rollen
Business/Informatieanalyst / Functioneel ontwerper / Procesontwerper
Activiteiten
Wet- en regelgeving analyseren; werkprocessen ontwerpen in overleg met key users; informatieanalyse; functioneel ontwerp; datamodellering; ondersteunen collega's m.b.t. ontwerp en materiekennis.
Tools / TechnologieŽn
Ontwerptools: BizzDesigner; PowerDesigner
Applicatietechnologie: Flower, BizzTalk


08/2006 - 09/2006
UWV: Project WIA NOW Decentraal (UWV) bij de divisie Werkgeverszaken. Testtraject mbt het PEMBA systeem van ex-GUO.
Rollen
Functioneel ontwerper / Tester
Activiteiten
Aanpassen/verbeteren FO. Functionaliteit en afhankelijkheden mappen.
Testen van de applicatie
Tools / TechnologieŽn
AS/400


07/2006 - 08/2006
UWV: Project BSN bij de divisie Werkgeverszaken (UWV). Kort project. Betreft de invoering van het burgerservicenummer in de systemen van Bouwnijverheid Werkgeverszaken
Rollen
Functioneel ontwerper
Activiteiten
Alle systemen binnen Werkgeverszaken onderzoeken op het voorkomen van sofi-nummers en interne persoonsnummers die op externe uitingingen getoond of in interfaces tussen de verschillende systemen van Werkgeverszaken.
Aanpassen FO's. Voorbereiden testgevallen, testdata en testomgeving.
Tools / TechnologieŽn
Mainframe


05/2006 - 07/2006
UWV: Project PTOJ bij de divisie Werkgeverszaken (UWV). Na de overgang van het premieinningbedrijf naar de belastingdienst was het zaak om de vijf overgebleven systeemcomplexen (elk met hun eigen invulling van dezelfde regelgeving en basisfunctionaliteit) te vervangen door een nieuw, versimpeld premievaststellingsysteem dat alle functies met betrekking tot premievaststelling, boetes en korting ondersteunt mbt de jaren 2001-2005 die niet door de belastingdienst worden beheerd.
Rollen
Informatie analist / Functioneel ontwerper
Activiteiten
Analyseren van bestaande interfaces met andere systemen. Analyseren regelgeving rond premievaststelling, boetes en kortingen; Schermontwerp; Datamodellering; Opstellen en implementeren verbeteringsvoorstellen omtrent de aanpak van het analyse en ontwerptraject; Vraagbaak.
Tools / TechnologieŽn
Nvt


02/2005 - 07/2005
ING Bank: Herbouw BBSK & BT (twee C applicaties die in India als J2EE applicaties herbouwd werden)
Rollen
Adviseren projectleider m.b.t. planning en technische vragen, coŲrdineren technische activiteiten
Activiteiten
Richting het ING-team en de projectleider gaf ik advies over planning en technische zaken en fungeerde ik als aanspreekpunt rondom functionele, technische en gerelateerde procedurele vragen en verzoeken. Richting de Indiase partij was ik verantwoordelijk voor de aanlevering van alle producten zoals richtlijnen en documentatie. Hiervoor maakte ik o.a. gebruik van de expertise van verschillende beheerders.
Het was ook mijn taak om een eerste blik te werpen op de producten die uit India terugkwamen en daarbij met name te letten op kwaliteit en beheerbaarheid. Ik stemde met de Indiase vertegenwoordiger af wat onze eisen waren en wat we van hen verwachtten en probeerde alle mogelijke gaten af te dekken en onnodige problemen te voorkomen die tijdens de overdracht naar ons zouden kunnen opduiken.
Tools / TechnologieŽn
J2EE, JSP, UML, Select Enterprise

04/2004 - 05/2004
ING Bank: Cursus UML/Select Perspective (aan twee collega's)
Rollen
Trainer
Activiteiten
In the space of 4 sessions of about an hour and a half each, I gave a short course for two of my colleagues who - for acceptance and maintenance of a new application - needed to understand what a correct design should look like, what to look for when evaluating a design, in addition to understanding the principles behind a UML design. De course focused on process diagrams, use cases, class diagrams en sequence diagrams
Tools / TechnologieŽn
UML / OOD, Select Enterprise


10/2003 - 03/2005
ING Bank: Herbouw NCS
Rollen
Adviseur, Leveren functionele input, coachen van de acceptant
Activiteiten
Voor dit traject leverde ik waar nodig functionele input en advies m.b.t. oplossingsrichtingen en belangrijke aandachtspunten. Daarnaast hielp ik de acceptant door mee te reviewen, vragen te beantwoorden, en advies te geven over de te nemen acties richting het project.
Tools / TechnologieŽn
UML, Select Enterprise


09/2003 - 05/2004
ING Bank: EAF Bankgaranties (Lotus Notes applicatie)
Rollen
Projectleider / Informatieanalyst / Functioneel ontwerper
Activiteiten
Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het samenstellen van een team, voor het onderhouden van contacten met de opdrachtgever, voor het opstellen en bijhouden van de projectplanning, voor de voortgangsrapportages, voor het aansturen van het team (2 programmeurs) en het bespreken van resourceconflicten met hun chef, en voor het regelen van testcapaciteit en in productiename.
Als Functioneel ontwerper hield ik gebruikerssessies, stelde ik het functioneel ontwerp op, ondersteunde ik de programmeurs, en voerde de functionele acceptatietest uit.
Tools / TechnologieŽn
Nvt


01/2004 - 04/2004
ING Bank: Vooronderzoek Vocus (toevoegen functionaliteit t.b.v. segment Private Banking)
Rollen
Consultant
Activiteiten
De voornaamste activiteiten waren het interviewen business specialisten, het maken van voortgangsrapportages, en het analyseren documentatie. Door capaciteitsgebrek aan de business kant en herprioritering in het IT-budget is dit traject voortijdig gestopt.
Tools / TechnologieŽn
Nvt


09/2003 - 12/2003
ING Bank: Offshore uitbestedingstraject
Rollen
Inhoudelijk CoŲrdinator
Activiteiten
Advisering, leveren technische input / ondersteuning, ervoor zorgen dat alle gaten afgedekt zijn

Richting het ING-team en de projectleider gaf ik advies over technische zaken en fungeerde ik als aanspreekpunt rondom technische en gerelateerde procedurele vragen en verzoeken. Richting de Indiase partij was ik verantwoordelijk voor de aanlevering van alle producten zoals richtlijnen en documentatie. Hiervoor maakte ik o.a. gebruik van de expertise van verschillende beheerders. Daarnaast ondersteunde ik de Indiase analisten bij het onderzoek van (technisch) ongedocumenteerde functionaliteit.
Ik stemde met de Indiase vertegenwoordiger af wat onze eisen waren en wat we van hen verwachtten en probeerde alle mogelijke gaten af te dekken en onnodige problemen te voorkomen die tijdens de overdracht naar ons zouden kunnen opduiken.
Tools / TechnologieŽn
C/C++


07/2003 - 09/2003
ING Bank: Technische acceptatie ICOS
Rollen
Acceptant, Coach
Activiteiten
Naar aanleiding van reviews van het technisch ontwerp en de code, bepaalde mijn collega en ik in overleg met de technisch projectleider welke acties ondernomen moesten worden voordat de applicatie in beheer genomen kon worden.
Mijn rol was vooral het ondersteunen van mijn collega bij zijn eerste acceptatietraject.
Tools / TechnologieŽn
J2EE, JSP, EJB, UML, Select Enterprise, Visual Age for Java


10/2002 - 11/2002
ING Bank: Technische acceptatie Foks
Rollen
Acceptant
Activiteiten
Naar aanleiding van mijn reviews van het technisch ontwerp en de code, bepaalde ik in overleg met de technisch projectleider welke acties onder-nomen moesten worden voordat de applicatie in beheer genomen kon worden
Tools / TechnologieŽn
J2EE, JSP, EJB, UML, Select Enterprise, Visual Age for Java


09/2001 - 03/2002
ING Bank: Waves (Herbouw NCS. Is wegens bezuinigingen gestopt)
Rollen
Component developer, Technisch ontwerper / adviseur NCS, coach Functioneel ontwerp
Activiteiten
Vanwege mijn uitgebreide technische en functionele kennis van NCS, en mijn analytische vaardigheden leverde ik functionele input en dacht ik mee in sessies die de belangrijke functionele struikelblokken moesten oplossen.
Ik ontworp en bouwde componenten (EJB) en coachte het technisch team op het gebied van technisch ontwerp en ontwikkeling.
Ik coachte daarnaast een van de functioneel ontwerpers op het gebied van UML, class diagrammen, database design
Tools / TechnologieŽn
J2EE, JSP, EJB, UML, WebSphere, Select Enterprise, Visual Age for Java


01/2001 - 05/2004
ING Bank: Vocus (Vocus is een CRM frontend die draait op WebSphere)
Rollen
Activiteiten
Rollen
01/2001-07/2001: Component developer, Technisch ontwerper

04/2002-07/2002: Component / Solution developer, Technisch ontwerper

07/2002-06/2003: Technisch Projectleider, Component/Solution developer, Technisch ontwerper

03/2004-05/2004: Technisch consultant, Technisch en Functioneel ontwerper (analyse en schermontwerp), Technisch projectleider, Component/Solution developer
Activiteiten
Als technisch projectleider verzorgde ik de werkplanning & releaseplanning; ik deed de werkverdeling, voerde procedures in om de werkprocessen binnen het technisch team te verbeteren en onnodige fouten te voorkomen. Ik coachte de teamleden, en verzorgde de kwaliteitscontrole. Daarnaast monitorde ik de bevindingenadministratie
Als developer deed ik technisch ontwerp, ontwikkelde ik componenten en solution (EJB, JSP, etc) en voerde ik systeemtests uit.
Ik gaf ook advies m.b.t. de haalbaarheid / kosten van change requests.
Tools / TechnologieŽn
J2EE, JSP, EJB, UML, WebSphere, Select Enterprise, Visual Age for Java, WebSphere Studio


03/2000 - 07/2005
ING Bank: Technisch Applicatiebeheer NCS (een applicatie in C)
Rollen
Technisch Applicatiebeheerder
Activiteiten
Ik ontworp en ontwikkelde en onderzocht incidenten. Daarnaast heb ik me bezig gehouden met het vinden en oplossen van design fouten. Wat dit moeilijk maakte was het ontbreken van een technisch ontwerp.
Ik adviseerde functioneel ontwerpers en consultants over de impact en wenselijkheid van changes.
Tools / TechnologieŽn
C, LanDP, OS/2, Dos