Begravenis hoe nu verder?

Begraven worden hoe nu verder?

Wat gebeurt er bij een islamitische begrafenisdienst? Errahma islamitische begrafenis
Wat er gebeurt bij een islamitische begrafenisdienst wordt meestal geregeerd door tradities van het islamitische geloof. Familie en vrienden van de overledene komen samen in de gebedsruimte, studeerkamer of binnenplaats van de moskee om Salat al-Janazah (begrafenisgebeden) uit te voeren. Elke man moet deelnemen aan de Salat-al-Janazah, maar vrouwen mogen alleen deelnemen als zij daartoe bereid zijn. Het laatste gebed wordt aangeboden door de familie en de gemeenschap om vergeving van de overledene te vragen.

De begrafenisdienst wordt geleid door een imam (islamitische leider) en bevat lezingen uit de koran. Als u een ander geloof hebt, wordt u aangemoedigd om rustig naar de lezingen en gebeden te luisteren.

Wat gebeurt er bij een moslimbegrafenis?
In navolging van een islamitische begrafenisdienst wordt de overledene naar de begraafplaats gebracht voor begrafenis. Traditioneel mogen alleen mannen de begrafenis bijwonen, hoewel sommige moslimgemeenschappen vrouwen toestaan ​​om aanwezig te zijn.

Het graf moet haaks staan ​​op de richting van Mekka, met de overledene aan hun rechterkant tegenover de islamitische heilige stad. Hout en stenen moeten bovenop het lichaam worden geplaatst om direct contact tussen de persoon en de grond te voorkomen. Alle rouwenden zullen handenvol aarde bovenop het graf gieten, voordat het wordt ingevuld.

Vanwege religieuze overtuigingen is crematie verboden voor moslims.

Wat gebeurt er na een islamitische begrafenisdienst?
Net als de ceremonie zelf wordt wat er gebeurt na een islamitische begrafenis gedicteerd door het islamitische geloof en de wensen van het gezin. Na een islamitische begrafenisdienst en begrafenis zal het gezin zich meestal thuis verzamelen en gasten ontvangen. Tijdens de eerste drie dagen van rouw zorgt de gemeenschap meestal voor voedsel voor het gezin. Rouw duurt meestal 40 dagen, maar kan variëren afhankelijk van de familie.

Een moslim-weduwe mag 4 maanden en 10 dagen rouwen, gedurende welke het haar niet is toegestaan ​​om opnieuw te trouwen of om te gaan met andere mannen. Deze traditie sluit uit of ze zwanger is en geeft haar de tijd om het verlies te verwerken.

Andere islamitische begrafenistradities
Enkele andere tradities van islamitische begrafenisdiensten kunnen het volgende omvatten:

Aanwezigheid van de hele gemeenschap
Geen fotografie of video-opnamen
Geen luide emotionele uitdrukkingen of heiligschuldige toespraken